“Jó kis hely” létesítése Uszkán

A projekt szakmai megvalósítása során a következő kötelező tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

1. Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal.

2. Szakma és szakmaközi együttműködések, bekapcsolódás a jelzőrendszer munkájába.

3. 3 év és az alatti és óvodás gyerekek, valamint családjuk programjai

– Játékfoglalkozások biztosítása a gyermek számára a szülő bevonásával. Erre minden nap főként a délelőtti órákban van lehetősége a Szülőknek és gyermekeiknek. A „Jó kis hely”- közösségi tér munkatársának feladata a játék/játszáson keresztül a gyermek játéktevékenységgel történő otthoni fejlesztéshez szükséges információk és minták átadása, bemutatása, közös elsajátítása.

– Koragyerekkori programok a gyerekek és a szülők számára:

– A Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése, az óvoda-szülő-gyermek kapcsolat erősítése.

4. Tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok programjai

a. Tanulást, iskolai felzárkózást segítő tevékenységek: fejlesztő tevékenységek, korrepetálás, célzott fejlesztő segítségnyújtás.

b. Szabadidős, kulturális- és sportprogramok, kézműves foglalkozás, filmklub, sportprogramok: (Egészségnap)

c. Életvezetést segítő, valamint preventív célú (pl. drogmegelőzés segítő) programok

d. Felkészítés a munkaerő-piaci jelenlétre fiataloknak és szülőknek egyaránt elsősorban kompetencianöveléssel, és pályaorientációval. A pályaorientációs tanácsadások mellett igyekszünk évente egyszer látogatást szervezni egy nyílt munkaerőpiacon működő vállalkozás megtekintésére.

e. IT (infokmmunikációs technológia) kompetenciák erősítése fiataloknak és szülőknek: Számítógépek beszerzésével lehetőséget biztosítunk napi szinten az IT kompetenciák erősítésére

A „Jó kis hely”- Közösségi Ház nyitva tartása 10-18 óra. Szükség esetén a nyitva tartási időt a szükségletekhez és a munkatársak beosztásához igazítva változtatni lehet.

A Közösségi Ház az év minden munkanapján leginkább délutáni órákban, minden hónapban egy kiválasztott hétvégén (szombaton) tart majd nyitva.

– A kedvezményezett neve: Uszka Község Önkormányzata

– Projekt azonosítószáma: EFOP-1.4.3-16-2017-00098

– A projekt címe: “Jó kis hely” létesítése Uszkán

– A szerződött támogatás összege: 43 972 332 Ft

– A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

– A projekt megvalósítása: 2018. 04. 25. – 2022. 07. 23.