TELEP PROGRAM FOLYTATÁSA USZKA TELEPÜLÉSEN- INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSSEL - EFOP-2.4.1-16-2017-00051

Uszka Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Szegregált Élethelyzetek Felszámolása Komplex Programokkal (ERFA), elnevezésű EFOP-2.4.1 azonosítószámú felhívásra, melynek eredményeképpen 200,00 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást ítéltek meg számára.

A programban fontos a szegregátumban élők lakhatási feltételeinek javítása a bevonás elvének betartásával, minél több család kedvezményezése valamely lakhatási elemben. Ennek érdekében   Uszka Község Önkormányzata a projekt keretében tervezi 6 db bérlakás építését szegregátumon kívül, illetve 4 db meglévő bérlakás felújítást. Ezen kívül a projekt keretében beszerzésre kerülnek a fentnevezett épületekhez szükséges bútorok, alapvető háztartási gépek, eszközök, berendezések.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, a támogatás mértéke: 100%

– A kedvezményezett neve: Uszka Község Önkormányzata

– Projekt azonosítószáma: EFOP-2.4.1-16-2017-00051

– A projekt címe: Telep program folytatása Uszka településen- infrastruktúra fejlesztéssel

– A szerződött támogatás összege: 199.958.844,- Ft

– A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2020. 05. 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023. 12. 31.

További információ kérhető:
Uszka Község Önkormányzata
4952 Uszka, Fő út 100.
Tel.: +36 44 704-003
E-mail: polghiv_uszka@freemail.hu

Uszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonát képező szociális bérlakások bérletére. Az alábbi linkekre kattintva letöltheti a vonatkozó dokumentumokat.

>> Pályázati felhívás

>> Bérlakás kérelem